Pitanja i odgovori

energetski certifikati

Koliko košta izrada energetskog certifikata?

Najviša cijena izdavanja energetskih certifikata zgrada propisana je Odlukom Ministarstva graditeljstva.

Za vašu nekretninu, ovisno o složenosti, dati ćemo vam posebnu ponudu.

Od kada je potrebno imati energetski certifikat?

Od 1.7.2013. godine, prodajete li stan ili kuću, obavezno morate imati energetski certifikat.

Tko izrađuje i izdaje certifikate?

Energetske certifikate izdaju za to ovlaštene osobe a registar je dostupan na web stranicama nadležnog ministarstva www.mgipu.hr.

Šta sve prikazuje energetski certifikat?

Energetski certifikat prikazuje kupcu kvalitetu gradnje nekretnine sa stajališta potrošnje energije. Sadrži energetski razred zgrade, njezinu površinu te rok do kojeg vrijedi. Ovisno u kojem je energetskom razredu zgrada može se vidjeti kolika je potrošnja energije, što utječe i na iznos računa za grijanje, električnu energiju.

Tko je dužan osigurati energetski certifikat zgrade kod njezine prodaje?

Vlasnik zgrade dužan je imati energetski certifikat kod njezine prodaje od 1. srpnja 2013. godine. Kupac zgrade, odnosno njezinog posebnog dijela prije sklapanja ugovora o kupoprodaji ima pravo uvida u energetski certifikat.

Koje su kazne ukoliko vlasnik ne pribavi energetski certifikat zgrade koja se prodaje?

Novčana kazna iznosi od 20.000,00 do 100.000,00 kuna ako ne osigura energetski certifikat zgrade ili njezinog dijela kod prodaje. Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba u svojstvu vlasnika a novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

U slučaju ako vlasnik ne osigura energetski certifikat zgrade, odnosno njezinog posebnog dijela kod prodaje, kupac ima mogućnost podnošenja prijave Državnom inspektoratu.

Mora li u oglasu za nekretninu biti naveden energetski razred i hoće li agencije biti kažnjavane ako takvu, necertificiranu nekretninu oglase?

Ukoliko se oglas za zgradu koje se prodaje objavljuje u medijima tada je potrebno u oglasu navesti i energetski razred te zgrade i to je odgovornost vlasnika.

Kazne za agencije nisu propisane ali Agencija - Posrednik u prometu nekretnina je ovlašteni posrednik nekretninama i kao takav je dužan poznavati važeće propise koji se odnose na područje njihove djelatnosti ( u ovom slučaju propise koji se odnose na obvezu posjedovanja energetskog certifikata zgrade) te s istima upoznati stranke koje koriste njihove usluge.

Imaju li javni bilježnici, kao i gruntovnice, kod ovjere ugovora, odnosno upisa nekretnine, pravo tražiti i energetski certifikat uz ostalu dokumentaciju, ili je pak odgovornost samo na vlasniku nekretnine?

Isključivo je vlasnik zgrade, odnosno stana osigurati energetski certifikat kod njezine prodaje.

Pribavljanje energetskog certifikata zgrade odnosno stana nije uvjet za ovjeru kupoprodajnog ugovora kod javnog bilježnika niti za upis nekretnine u zemljišnu knjigu.

Tko je izuzet od obaveze energetskog certificiranja?

Od obveze energetskog certificiranja izuzete su zgrade i stanovi koje imaju uporabnu korisnu površinu manju od 50 m2. Ova površina čini ukupnu ploštinu neto podne površine grijanog dijela zgrade što znači da se na primjer kod stana zbrajaju sve ploštine prostorija soba, kuhinje, kupaonice, WC-a, hodnika i ostave. Negrijani dijelovi zgrade, primjerice: negrijani tavan, negrijani podrum, negrijano stubište, lođe i terase ne ulaze u tu površinu.

Koliko traje dobiveni energetski certifikat?

Certifikat se izdaje na deset godina, nakon čega ga treba ponovo izraditi. U slučaju adaptacije zgrade kada ste poboljšali njena energetska svojstva, možete ga zatražiti i ranije.

Što je energetski pregled?

Energetski pregled je postupak koji se provodi u svrhu analize energetskog stanja i utvrđivanja mogućih mjera za povećanje energetske učinkovitosti u postojećim zgradama. Energetski pregled se obavezno provodi za postojeće zgrade koje podliježu obvezi energetskog certificiranja.

Što je ESCO (Energy Savings COmpany)?

ESCO (Energy Savings COmpany) je tvrtka koja pruža širok spektar cjelovitih energetskih rješenja, uključujući projektiranje i provedbu projekata energetskih ušteda, način da se kroz uštede u troškovima za energente i održavanje ostvari povrat investicije (kao npr. izrada nove toplinske izolacije vanjskih zidova, zamjena prozora, zamjena vrste energenata za proizvodnju toplinske energije i sl.).

Što je cilj ESCO (Energy Savings COmpany) projekta?

Cilj ESCO projekta je osigurati korisniku zgrade niže troškove za energiju i održavanje ugradnjom nove opreme i optimiziranjem postojeće, pri čemu korisnik u dogovorenom vremenskom periodu plaća jednaki iznos za troškove energije kao prije provedbe projekta. Nakon otplate investicije korisnik zadržava svu ugrađenu opremu i materijal, plaća manje troškove energije, te ostvaruje dugoročne uštede.

Što je uvjet za korištenje ESCO (Energy Savings COmpany) projekta?

Osnovni uvjet ESCO projekta je smanjenje potrošnje energije, kao bi se uložena investicija otplatila sa smanjenom naknadom za potrošenu energiju. Zbog toga se ESCO projekti uglavnom izvode na postojećim objektima (rekonstrukcija, sanacija, zamjena ili modernizacija).

Tko snosi rizik ostvarenja ušteda?

Ako ESCO tvrtka sa izvedbom dogovorenog projekta ne osigura uštedu, tada je obvezna platiti razliku.

Trebate energetski certifikat?

telefon +385 1 230 3755
e-mail certifikati@plan-b.hr

PLAN-B
Facebook